Avfall - Dispens hushållsavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få totalbefrielse från hämtning av hushållsavfall. Förutsättningen är att inget hushållsavfall uppstår på fastigheten. I princip ges bara totalbefrielse för fastigheter utan bostad. För fastigheter där övernattning sker kan totalbefrielse därmed inte ges. Eftersom samtliga hus som nyttjas bedöms belasta avfallsanläggningar i kommunen krävs särskilda skäl för dispens. Dispensen upphör att gälla om inte förlängning begärs. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet. 2021 är avgiften 981 kronor per timme. 

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik