Avfall - Dispens hushållsavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få totalbefrielse från hämtning av hushållsavfall. Förutsättningen är att inget hushållsavfall uppstår på fastigheten. I princip ges bara totalbefrielse för fastigheter utan bostad. För fastigheter där övernattning sker kan totalbefrielse därmed inte ges. Eftersom samtliga hus som nyttjas bedöms belasta avfallsanläggningar i kommunen krävs särskilda skäl för dispens. Dispensen upphör att gälla om inte förlängning begärs. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik