Vatten - Ansökan/anmälan om bergborrad grundvattentäkt

LÄS MER

I Västerviks kommun krävs tillstånd eller anmälan för att få borra ny dricksvattentäkt inom vissa områden. Det gäller i kustzonen 2 km från havet samt i tätbebyggda områden. Anledningen är att tillgången på bra grundvatten är extra begränsad i dessa områden. Bestämmelserna finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Där finns också kartbilagor som visar vilka områden som avses. Kartbilagorna samt mer information går också att finna på vår hemsida: Borrad dricksvattenbrunn

Tänk på att lämna in din ansökan/anmälan i god tid innan den planerade borrningen.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet. 2024 är avgiften 3228 kr för en anmälan och 5380 för en ansökan om tillstånd.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik