Vatten - Ansökan/anmälan om bergborrad grundvattentäkt

LÄS MER

I Västerviks kommun krävs tillstånd eller anmälan för att få borra ny dricksvattentäkt inom vissa områden.  Det gäller i kustzonen 2 km från havet samt i tätbebyggda områden. Anledningen är att tillgången på bra grundvatten är extra begränsad i dessa områden.  Bestämmelserna finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Där finns också kartbilagor som visar vilka områden som avses.

Tänk på att lämna in din ansökan/anmälan i god tid innan den planerade borrningen.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik