Information om Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (webbtillgänglighetsdirektivet)

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service utgör ett krav på offentliga aktörer att se till att webbplatser och tjänsteplattformar kan användas av alla oavsett om man har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga eller inte. Läs mer om direktivet hos Myndigheten för digital tillgänglighet DIGG.
 

Tillgänglighetsredogörelse för denna plattform

Västerviks kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur minasidor.vastervik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss, så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1):

  • Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG 2.1 fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. En del e-tjänster och system som du länkas vidare till från vår webbplats uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.
  • En del dokument och blanketter som du kan ladda ner och logga in på från vår webbplats uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.

Exempel på brister:

  • Flera sidor hänvisar till nedladdningsbara filer och dokument som inte uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet
  • Flera sidor har visuellt utformade rubriker, som inte följer rubrikstrukturen vilket gör det svårt att följa strukturen med skärmläsarverktyg.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter, vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda dessa brister.
 

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör löpande självskattning (intern testning) med stickprov på webbplatsen. Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen som vi har utgått ifrån i vårt arbete för en tillgänglig webbplats.

 

Denna redogörelse uppdaterades den 23 september 2020.