Vad är det för skillnad på en e-tjänst och en blankett?
En e-tjänst kan du göra när som helst på dygnet via en dator. Du fyller i uppgifterna som efterfrågas och skickar in den till oss direkt på webben. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. Eventuella bilagor kan du ladda upp och skicka in. Ärendet följer du sen via Mina sidor.

En blankett fyller du i för hand och vissa blanketter kan du fylla i på din dator. Blanketten skriver du ut och signerar med din underskrift. Sedan skickar du in den per post eller lämnar den till det kontor som ska handlägga ärendet.

Stöder min webbläsare den här webbplatsen?
Den här webbplatsen och e-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare. Om du har problem med din webbläsare, exempelvis får upp ”Sidan kan inte visas” eller annat felmeddelande så kan du behöva se över dina inställningar.

Här hittar du information och support för de vanligaste webbläsarna:

Vad är en e-legitimation?
E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Läs mer på Skatteverkets hemsida om e-legitimation.

Varför måste jag ha en e-legitimation?
Vi måste vara säkra på att du är du när du skickar in en ansökan eller anmälan till oss. När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt. När du sedan loggar in på Mina sidor så kan du även följa ditt ärende under hela handläggningsprocessen.

Vilken e-legitimation kan jag använda?
För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Västerviks kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia, Nordea, Steria eller Mobilt BankID.

Hur skaffar jag en e-legitimation?
E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med e-legitimation, vad gör jag då?
I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas inte testet får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

Vad menas med personuppgifter?
Personuppgiftslagen säger att all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bland annat innebära fotografier, namn, personnummer, IP-nummer etc.

Vad menas med ”Behandling”?
Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling kan vara insamling, ändring, användning eller sammanställning av personuppgifter.

Information om PUL
Personuppgiftslagen är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är personuppgiftslagen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I personuppgiftslagen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är tack vare dessa regler, som vi förhåller oss till, som gör att du kan känna dig trygg.

I personuppgiftslagen står det bland annat att behandling av personuppgifter endast är tillåten om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig enligt något av de kriterier i som listas i personuppgiftslagen 10 §.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?
Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Vilka rättigheter har man som registrerad?
Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Som privatperson har man rätt att få veta:

  • Vilka uppgifter som behandlas om dig.
  • Varifrån dessa uppgifter har hämtats.
  • Ändamålen med behandlingen.
  • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.

Detta har du rätt att begära ut, kostnadsfritt, en gång per kalenderår. För att ta del av uppgifterna krävs att du inkommer med en skriftlig förfrågan till respektive nämnd. Det räcker med att du kontaktar personuppgiftsansvarige på respektive nämnd via e-post.

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Det innebär att dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Observera att det endast är du som kan se dessa ärenden. Du kan inte heller se någon annans uppgifter eller ärende. Kommunen tillhandahåller den tjänsten som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens första sida.

Vill du läsa mer om personuppgiftslagen kan du vända dig till Riksdagens hemsida: Personuppgiftslagen 1998:204.

En sparad ansökan är inte en inkommen handling
Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvränga informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad så är det bara du som kan se den under Mina sidor, som är ditt utrymme för att hantera uppgifter.

Hur vet jag att mitt ärende skickats iväg på rätt sätt?
I slutet av din ansökan eller anmälan så står det ”Tack för att du använder vår e-tjänst”. En bekräftelse kommer också till den e-postadress du uppgivit. Du kan även följa ditt ärende under Mina sidor.

Hur ger jag förslag eller lämnar önskemål på e-tjänster inte finns idag?
Alla förslag är välkomna, men vi kan inte lova att vi kan utveckla en e-tjänst av ditt förslag. Däremot så lovar vi att se över möjligheten att kunna utveckla en e-tjänst utifrån dina önskemål eller förslag.
Du når oss på e-postadressen: ekontoret@vastervik.se .

Vart ska jag vända mig om jag inte fått svar på min fråga här?
Om du har problem med en specifik e-tjänst så hittar du kontaktuppgifter på e-tjänstens startsida. Har du frågor om denna webbplats eller om e-tjänsteutvecklingen i Västerviks kommun? Då är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter eller frågor på e-post: ekontoret@vastervik.se .