Livsmedel - Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Om du driver restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet och har egen brunn ska du anmäla din verksamhet till MIljö-och byggnadskontoret. Även vatten från vissa större enskilda anläggningar omfattas av dessa regler. Anmälan ska göras två veckor innan du startar verksamheten. Fyll i och skicka in denna blankett. För mer information se under "dricksvatten" på kommunens hemsida. Vid frågor kontakta någon av våra livsmedelsinspektörer via kommunväxel, 010-355 40 00.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik