Avfall - Dispens hushållsavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun krävs tillstånd för eget om händertagande av matavfall som är av animaliskt ursprung. Förutsättningen är att man använder en varmkompost och hanterar den så att ingen olägenhet uppstår. För grönsaksrens och trädgårdsavfall krävs det ingen anmälan. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik