Avfall - Dispens hushållsavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun krävs tillstånd för eget om händertagande av slam, urin och latrin. Det ska beskrivas hur kompostering ordnas. Förutsättningen är att man komposterar i en tät behållare på ett hygieniskt säkert sätt så att ingen olägenhet uppstår. Kompostering ska ske i tillräckligt lång tid och materialet ska därefter användas inom den egna fastigheten, där det finns ett gödningsbehov. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik