Avfall - Dispens hushållsavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun krävs tillstånd för eget om händertagande av slam, urin och latrin. Det ska beskrivas hur kompostering ordnas. Förutsättningen är att man komposterar i en tät behållare på ett hygieniskt säkert sätt så att ingen olägenhet uppstår. Kompostering ska ske i tillräckligt lång tid och materialet ska därefter användas inom den egna fastigheten, där det finns ett gödningsbehov. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.  2021 är avgiften 981 kronor per timme. 

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik