Avfall - Dispens hushållsavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun krävs tillstånd för eget omhändertagande av slam, latrin och urin. Det ska beskrivas hur kompostering ordnas eller hur urin ska spridas. Förutsättningen är att man komposterar i en tät behållare eller sprider urin på ett hygieniskt säkert sätt så att ingen olägenhet uppstår. Kompostering ska ske i tillräckligt lång tid och materialet eller urinen ska därefter användas inom den egna fastigheten, där det finns ett gödningsbehov. Bestämmelserna finns i Lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.  2024 är avgiften 1076 kronor per timme.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik