Avfall - Dispens hushållsavfall / kommunalt avfall - restavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall till 2 gånger per år. Förutsättningen är att man har en registrerad varmkompost för matavfall. Återvinningsstationer ska användas för sorterat avfall. Bestämmelserna finns i Lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun. För fritidshus finns möjlighet till fritidshämtning via Västerviks Miljö och Energi AB.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet. 2024 är avgiften 1076 kronor per timme. 

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik