Avfall - Dispens hushållsavfall - restavfall

LÄS MER

I Västerviks kommun finns möjlighet att få förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall till 2 gånger per år. Förutsättningen är att man har en varmkompost för matavfall. Återvinningsstationer ska användas för sorterat avfall. Bestämmelserna finns i Renhållningsordningen för Västerviks kommun. För fritidshus finns möjlighet till fritidshämtning via Västerviks Miljö och Energi AB.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik