Avlopp - Ansökan/anmälan avloppsanläggning

LÄS MER

Det krävs tillstånd för att anordna eller ändra en avloppsanläggning. Använd denna blankett både för anläggning som har/ska ha ansluten vattentoalett och anläggning med enbart bad-, disk- och tvättvatten. Vill du installera en annan toalett än vattentoalett inom tätbebyggt område, ska du också använda den här blanketten. Vid installation av torrtoalett/förbränningstoalett ska det redovisas hur avfallet omhändertas. Bestämmelser om avlopp finns i Miljöbalken och Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik