Avlopp - Ansökan/anmälan avloppsanläggning

LÄS MER

Det krävs tillstånd för att anordna eller ändra en avloppsanläggning. Använd denna blankett både för anläggning som har/ska ha ansluten vattentoalett och anläggning med enbart bad-, disk- och tvättvatten. Vill du installera en annan toalett än vattentoalett inom tätbebyggt område, ska du också använda den här blanketten. Vid installation av torrtoalett/förbränningstoalett ska det redovisas hur avfallet omhändertas. Bestämmelser om avlopp finns i Miljöbalken och Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik