Hygienlokal - Anmälan om lokal/anläggning

LÄS MER

Anmälningsplikt gäller för att starta solarium, fotvård, piercing, tatuering, bassängbad m.m. Du som ska starta en sådan verksamhet fyller i denna blankett. Bestämmelserna finns i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt nationella solarieföreskrifter när det gäller solarier.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik