Djur - Tätbebyggt område

LÄS MER

Den här blanketten ska du fylla i om du avser att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. De djurslag som berörs är nötkreatur, häst, får, svin, get, giftorm eller annan farlig orm samt pälsdjur och fjäderfän som inte är sällskapsdjur.  Bestämmelserna finns i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik