Lantbruk - Anmälan om nedgrävning av häst

LÄS MER

Döda hästar är de enda större djuren som får grävas ner i stället för att skickas för destruktion. Miljö- och byggnadskontoret besöker platsen för nedgrävning och godkänner den under förutsättning att vissa villkor för nedgrävningen följs.  Fyll i och skicka in denna blankett för att ansöka om att gräva ner död häst. För mer information se under "Nedgrävning av häst" på kommunens hemsida. Vid frågor kontakta lantbruksinspektör via kommunväxel, 010-355 40 00.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik