Lantbruk ? Ansökan om dispens för att sprida stallgödsel på snötäckt och frusen mark

LÄS MER

Då marken är snötäckt eller frusen är det förbjudet att sprida gödsel. Du kan få dispens från förbudet, om det inträffat en omständighet som du inte kunnat påverka eller förutse som gjort att du inte kunnat sprida gödseln medan det är tillåtet och du inte kunnat lösa problemet med att söka lagringskapacitet på andra platser. Fyll i och skicka in denna blankett för att ansöka om tillstånd att sprida på snötäckt och frusen mark. För mer information se under "Lagring och spridning av stallgödsel" på kommunens hemsida. Vid frågor kontakta lantbruksinspektör via kommunväxel, 0490-25 40 00.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik