Lantbruk - Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

LÄS MER

För att få sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde krävs det tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Var ute i god tid – handläggningen kan ta tid eftersom höga krav ställs på redovisning av preparat, utrustning och markförhållanden mm för att tillstånd ska kunna ges. Fyll i och skicka in denna blankett för att ansöka om tillstånd att sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Vid frågor kontakta lantbruksinspektör via kommunväxel, 0490-25 40 00.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik