Lantbruk - Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

LÄS MER

För att få sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde krävs det tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Var ute i god tid – handläggningen kan ta tid eftersom höga krav ställs på redovisning av preparat, utrustning och markförhållanden mm för att tillstånd ska kunna ges. Fyll i och skicka in denna blankett för att ansöka om tillstånd att sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Vid frågor kontakta lantbruksinspektör via kommunväxel, 0490-25 40 00.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik