Miljö - Anmälan krossning och sortering

LÄS MER

Ska du krossa berg, naturgrus eller andra jordarter ska du fylla i denna blankett. Detta under förutsättning att det sker inom områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Anmälan ska också göras om krossning sker utanför dessa områden om det sker under längre tid än 30 dagar inom en 12 månaders period. Denna typ av krossning räknas som en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet som regleras i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). För mer information se kommunens hemsida under "Miljöfarlig verksamhet”.

Anmälan ska göras i god tid innan krossningen påbörjas, minst sex veckor innan.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik