Värmepump - Anmälan om installation av värmepump

LÄS MER

Det krävs anmälan till Miljö- och byggnadskontoret för installation av värmepump. Det gäller bergvärme, jordvärme och sjövärme. Anmälningsplikt gäller inte luft-luftvärmepump.

Tänk på att lämna in din ansökan/anmälan i god tid innan den planerade borrningen.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift, fastlagd av kommunfullmäktige, för handläggningen av det här ärendet.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik