Växtskyddsmedel - Anmälan om spridning

LÄS MER

Ska du sprida växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) yrkesmässigt på följande områden ska du fylla i denna blankett:

  • Banvall
  • Idrottsanläggning
  • Områden större än 1 000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt

För mer information se kommunens hemsida under "Spridning av bekämpningsmedel”.

Det är den som ska sprida växtskyddsmedlet som ska göra anmälan. Anmälan ska lämnas till miljö- och byggnadskontoret minst fyra veckor innan spridningen ska göras.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik