Växtskyddsmedel - Ansökan om spridning

LÄS MER

Ska du sprida växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) yrkesmässigt på följande områden ska du fylla i denna blankett:

  • Tomtmark för flerfamiljshus
  • Gårdar till förskolor och skolor
  • Allmänna lekplatser
  • Inom skyddsområde för vattentäkt
  • Vid planerings- eller anläggningsarbeten

För mer information se kommunens hemsida under "Spridning av bekämpningsmedel”.

Det är den som ska sprida växtskyddsmedlet som ska söka tillståndet. Anmälan ska lämnas till miljö- och byggnadskontoret minst fyra veckor innan spridningen ska göras. 

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik