Växtskyddsmedel - Ansökan om spridning

LÄS MER

Ska du sprida växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) yrkesmässigt på följande områden ska du fylla i denna blankett:

  • Tomtmark för flerfamiljshus
  • Gårdar till förskolor och skolor
  • Allmänna lekplatser
  • Inom skyddsområde för vattentäkt
  • Vid planerings- eller anläggningsarbeten

För mer information se kommunens hemsida under "Spridning av bekämpningsmedel”.

Det är den som ska sprida växtskyddsmedlet som ska söka tillståndet. Ansökan ska lämnas till miljö- och byggnadskontoret minst fyra veckor innan spridningen ska göras. 

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik