Cistern - Installation

LÄS MER

Ska installera en ny cistern utomhus eller inom vattenskyddsområde ska du fylla i denna blankett. Det gäller om olja, diesel eller spillolja ska förvaras i cisternen. Om du ska installera en cistern inomhus behöver ingen anmälan göras. Blanketten ska skickas in i god tid innan installationen.

Fyll i blanketten om du ska ha:

  • Cistern över 1 m³ i mark
  • Cistern 1-10 m³ ovan mark utomhus
  • Mer än 250 liter brandfarlig vätska i ett vattenskyddsområde
  • Lägga rörledningar till cistern i mark

För mer information se kommunens hemsida under "Cisterner”. Efter installationen ska en installationskontroll göras.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik