Cistern - Installation

LÄS MER

Ska installera en ny cistern utomhus eller inom vattenskyddsområde ska du fylla i denna blankett. Det gäller om olja, diesel eller spillolja ska förvaras i cisternen. Om du ska installera en cistern inomhus behöver ingen anmälan göras. Blanketten ska skickas in i god tid innan installationen.

Fyll i blanketten om du ska ha:

  • Cistern över 1 m³ i mark
  • Cistern 1-10 m³ ovan mark utomhus
  • Mer än 250 liter brandfarlig vätska i ett vattenskyddsområde
  • Lägga rörledningar till cistern i mark

För mer information se kommunens hemsida under "Cisterner”. Efter installationen ska en installationskontroll göras.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik