Lantbruk - Ansökan om dispens för att sprida stallgödsel

LÄS MER

Under perioden november till och med februari är det förbjudet att sprida gödsel. Du kan få dispens från förbudet, om det inträffat en omständighet som du inte kunnat påverka eller förutse som gjort att du inte kunnat sprida gödseln medan det är tillåtet och du inte kunnat lösa problemet med att söka lagringskapacitet på andra platser. Fyll i och skicka in denna blankett för att ansöka om tillstånd att sprida gödsel under perioden november - februari. För mer information se under "Lagring och spridning av stallgödsel" på kommunens hemsida. Vid frågor kontakta lantbruksinspektör via kommunväxel, 0490-25 40 00.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik