Lantbruk - Ansökan om att sprida stallgödsel

LÄS MER

Enligt Lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs det normalt tillstånd för att sprida stallgödsel inom 200 m från bebyggelse. Tillstånd lämnas under förutsättning att du uppfyller vissa försiktighetskrav och gäller normalt för en hel växtföljd. Fyll i och skicka in denna blankett för att ansöka om tillstånd att sprida stallgödsel inom 200 m från område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse. För mer information se under "Lagring och spridning av stallgödsel" på kommunens hemsida. Vid frågor kontakta lantbruksinspektör via kommunväxel, 0490-25 40 00.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter


Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik