Lantbruk - Ansökan om att sprida stallgödsel

LÄS MER

Enligt Lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs det normalt tillstånd för att sprida stallgödsel inom 200 m från bebyggelse. Tillstånd lämnas under förutsättning att du uppfyller vissa försiktighetskrav och gäller normalt för en hel växtföljd. Fyll i och skicka in denna blankett för att ansöka om tillstånd att sprida stallgödsel inom 200 m från område med detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse. För mer information se under "Lagring och spridning av stallgödsel" på kommunens hemsida. Vid frågor kontakta lantbruksinspektör via kommunväxel, 0490-25 40 00.


Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik