Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att registrera din livsmedelsverksamhet!

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska upphöra.

Öppna din verksamhet efter 10 vardagar
Du får en bekräftelse från oss per post och då får du starta din verksamhet. Om du inte fått en bekräftelse får du ändå öppna 10 vardagar efter det att du lämnat in anmälan till oss.
Du loggar in och signerar med din elektroniska legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID).

Uppgifter som du lämnar i registreringen
Vi använder de uppgifter som du lämnar i registreringen när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen
För vårt arbete med din registrering tar vi ut en avgift som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Timavgiften är för närvarande 1098 kr.

Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.
För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Västerviks kommun så har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här .

Om du har annat än kommunalt dricksvatten i din verksamhet ska även det registreras hos oss via blanketten som du hittar här (länk till blankett anmälan om dricksvatten).

Du kan även behöva andra tillstånd. Mer information om detta hittar du på verksamt.se

 

Kontakta oss
Om du har frågor kan du ringa våra livsmedelsinspektörer via kommunens växel på telefon 010-355 40 00 eller via e-post mbn@vastervik.se
 

Postadress:
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress:
Lunnargatan 1
Västervik

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa