Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst vänder sig till dig som vill göra en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto. Tjänsten kan användas fritt av dig som är förvaltare alternativt förälder till barn under 16 år. Är du god man kan E-tjänsten endast användas till uttag som avser kostnader för den löpande hushållningen, för övriga uttag behöver ansökan kompletteras med huvudmannens samtycke alternativt ett läkarintyg som visar att denne inte kan samtycka*. Använd då istället blanketten för er ansökan.

Ansöker du i egenskap av vårdnadshavare/förmyndare om uttag från spärrat konto för första gången och inte tidigare lämnat in en förteckning över tillgångar och skulder ska du lämna en sådan. Blankett hittar du genom att klicka på länken nedan.
https://minasidor.vastervik.se/oversikt/overview/466

Uttag från barns spärrade konton skall redovisas inom 2 månader till överförmyndaren. Inkommer inget underlag/verifikationer kan framtida uttag komma att nekas.

*En huvudman som förstår vad saken gäller ska underteckna ansökan. Det gäller också omyndiga som fyllt 16 år. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ska detta intygas av läkare, kurator eller annan med kompetens att bedöma detta.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa