Tomtkö - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du via e-tjänst eller blankett anmäla att du vill bli registrerad i Vsterviks kommuns tomtkö. 

Första året kostar det inget att stå i tomtkön därefter debiteras du en årlig avgift som för närvarande är 495 kr + index. Vi registrerar din plats i kön den dag då ansökan inkommer till Västerviks kommun.

Mera information:
Regler för kommunens tomkö
Lediga tomter

Frågor:

Administration tomtkö och fakturafrågor
Kontakt:              Enheten för kommunservice, Ing-Marie Wedin
Besöksadress:   Återvändsgatan 13, Västervik
Telefon:              010-355 41 12, kl. 08.00-12.00 och 13.00-16.00
E-post:                tomtko@vastervik.se

Fördelning tomter och övriga frågor
Kontakt:               Enheten för samhällsbyggnad, Anna E. Johansson
Besöksadress:    Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
Telefon:               010-355 41 63, vxl 010-355 40 00
E-post:                 anna.e.johansson@vastervik.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa