Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sälja tobaksvaror
Om du ska sälja tobaksvaror eller örtprodukter för rökning måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll. Programmet ska sedan finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl via blankett
Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress:
Lunnargatan 1
Västervik

Lokala förhållanden i din kommun
Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.
Läs mer om kommunens regler och avgifter här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa