Föreningar - Ansökan om bidrag för lovaktiviteter

LÄS MER

Nu kan vi erbjuda din förening, organisation eller verksamhet bidrag för att genomföra lovaktiviteter under 2018.
Detta gäller för aktiviteter under andra skollov än sommarlovet.
Förutsättning för ansökan av bidrag är att aktiviteterna ska:
• vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
• behandla alla barn och unga lika vad som gäller tillgång och deltagande
• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Mera information om detta hittar du på www.vastervik.se/lovaktiviteter.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Kulturenheten
593 80 Västervik