Föreningar - Redovisning av lovaktiviteter

LÄS MER

Redovisning ska ske senast en månad efter genomförd aktivitet. 
Om aktiviteten inte genomförs ska bidraget återbetalas.

Mera information om detta hittar du på www.vastervik.se/bidrag-lovaktivitet.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i
formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt
ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under
Mina sidor.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Kulturenheten
593 80 Västervik