Tillgångsförteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare ska ge in förteckning av den omyndiges/huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen.
Förteckningen enligt ovanstående ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från förordnandedagen.

Legala förmyndare (föräldrar) ska ge in förteckning inom en månad från det omyndigs tillgångar överstigit åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) eller erhållit tillgångar under villkor om att förvaltningen av den ska stå under särskild överförmyndarkontroll. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa