Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att få veta vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt barn, med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Gäller din ansökan en person som är ställd under förvaltarskap/godmanskap behöver du fylla i din begäran via blankett.

E-tjänsten kan användas för att begära utdrag från kommunens nämnder. Gäller din begäran något av de kommunala bolagen hänvisas du till respektive bolags hemsida:

Begäran via e-tjänsten
För att kunna använda e-tjänsten behöver du e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan. I e-tjänsten anger du hur du vill få dina uppgifter (registerutdrag) levererade.

Begäran via blankett 

Du som inte har e-legitimation kan istället fylla i din begäran via blankett och därefter skicka in den via vanlig post. Adressen finns här nedan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.


Den ifyllda blanketten skickas till
Västerviks kommun
Dataskyddsombud
593 80 Västervik

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa