Fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly som finns på kommunägd mark.
Innan du skickar in din ansökan är det bra om du pratar med de grannar som berörs. Med berörd granne menas en person som från sin fastighet kan iaktta de träd som är aktuella eller i övrigt berörs av beslutet, till exempel att platsen används som barns lekplats.
Här hittar du mera information angående Fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly.


Skicka in din ansökan via e-tjänsten så återkommer vi med svar efter bedömning av ditt önskemål. E-tjänsten kräver e-legitimation, exempelvis Mobilt BankID.

Saknar du e-legitimation kan du ansöka via blankett och skicka in den till:
Enheten för Samhällsbyggnad
Trädfällning
593 80 Västervik

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa