Västerviks Gymnasium - Ansökan om extern prövning

LÄS MER

Du som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att göra en prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, förutom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Du får bara göra en prövning om skolan anordnar den aktuella kursen. I så fall kan du göra en prövning även om du tidigare har fått ett godkänt betyg på kursen.

Sista datum för ansökan om prövning för höstterminen är den 30 september och för vårterminen 31 januari.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.
 

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Ifylld blankett skickas till:
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6
593 32 Västervik