Stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Insatserna du kan ansöka om är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Läs mer om vilket stöd som man kan ansöka om enligt LSS och Socialtjänstlagen. 

För att ansöka om insatser genom denna e-tjänst behöver du e-legitimation.

Vem kan ansöka?

Den som är i behov av insatser (den sökande) måste själv vilja ta emot stödet. Är du god man, förvaltare, fullmaktshavare kan du ansöka om insatser till någon annan. Du använder då din egen e-legitimation.

Om du är anhörig och vill framföra ditt ärende eller initiera till ett hembesök med din närstående, så är du välkommen att kontakta Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsattas mottagning på vår telefontid.
Telefonmottagning
Måndag-fredag: 10.00-12.00
Telefon: 0490-25 50 51


Vårdnadshavare

Om den sökande är under 18 år är det du som vårdnadshavare som gör ansökan med din e-legitimation. Är ni två vårdnadshavare behöver båda signera med varsin e-legitimation. Hur det går till kommer att framgå längre fram i e-tjänsten.

Postadress

Västerviks kommun
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa