Västerviks Gymnasium - Ansökan till gymnasieskolans program

LÄS MER

Om du av någon anledning inte har gjort din ansökan via webbsidan på Dexter, så finns det möjlighet att använda den här blanketten.

Tillsammans med ansökan ska du lämna (gäller ej elever i åk 9):

  • Personbevis (finns på skattemyndigheten)
  • Bevittnade kopior på slutbetyg

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2021.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Ifylld blankett skickas till:
Västerviks gymnasium,
Gymnasieantagningen
Östersjövägen 6
593 32 VÄSTERVIK