Miljö - Ansökan om åtgärd inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Om du ska utföra en åtgärd inom ett vattenskyddsområde kan du behöva anmäla detta eller söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Detta regleras i föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde. Exempel på åtgärder är schaktning, avverkning och spridning av gödsel.

Tänk på att ansöka i god tid (minst sex veckor) innan du planerar att påbörja åtgärden. För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, och bifoga eventuella bilagor.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik