Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som har försörjningsstöd göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kan sökas via e-tjänsten om du är folkbokförd i Västerviks kommun. Om du inte är folkbokförd i kommunen kan du vända dig till mottagningen på Försörjningsverksamheten.

Första gången du ansöker?
Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd, eller har det gått 3 månader eller mer sedan du ansökte senast. Då måste du först ta kontakt med mottagningen innan du kan skicka in e-ansökan.
Telefonnummer: 010-355 50 01
måndag-fredag klockan 8.30-9.30 samt torsdag klockan 13.30-14.30

Handläggning
Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett? Det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter som vi efterfrågat. Då kan vi behandla din ansökan och du kommer få ett beslut inom 14 dagar. På mina sidor kan du följa ditt ärende.

Kontakt
Är du osäker på hur du ska göra eller om du har några funderingar kan du vända dig till din handläggare eller till Enheten för näringsliv och kompetens. Om du vill komma i kontakt med en socialsekreterare kan du ringa via receptionen under handläggarnas telefontider måndag-fredag 8:30-9:30.

Telefonnummer till Enheten för näringsliv och kompetens reception: 010-355 54 00.
E-post till Försörjningsstödsverksamheten: ekonomisktbistand@vastervik.se

Mer information
https://vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Ekonomi-socialbidrag/Socialbidrag-ekonomiskt-bistand/

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa