Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

Om du ska sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen innan du börjar. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter


Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik