Årligt kommunalt driftbidrag för enskilda utfartsvägar - Nyansökan eller återansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Årligt kommunalt driftbidrag för enskilda utfartsvägar betalas av kommunen för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik. Det är ett bidrag för underhåll av vägens barmarksskötsel och vinterväghållning. Bidraget betalas ut för sträckan fram till den åretrundboende som bor längst in på utfartsvägen.

Upplysningsplikt
Den sökande ska meddela andra fastighetsägare utmed vägen om att hen får kommunalt vägbidrag. I samband med nyansökan har övriga boende utmed vägen godkänt att bidraget betalas till den aktuella personen.

Ansökan
Ansökan lämnas in digitalt till kommunen via e-tjänst. Nyansökningar kan göras året runt. De som har ett beviljat driftbidrag måste göra en förenklad återansökan varje år innan årsskiftet så vi vet att bidragspengarna betalas ut till rätt mottagare. Bidragen betalas i regel ut under första kvartalet året därpå.  
Om ansökan görs för en väg som tidigare inte haft bidrag eller för en väg där ansökan inte skickats in under de två senaste åren väljer man nyansökan i e-tjänsten.

Beräkningsgrunder
Bidraget baseras på vägens längd och är 3,00 kronor per löpmeter väg. Beloppet indexjusteras vart femte år. Belopp under 100 kronor utbetalas inte. Första indexuppräkningen sker 2027.

Längden på vägen räknas från den åretruntboende som bor längst in på vägen till den plats där utfartsvägen möter en allmän eller enskild. Avståndet från närmaste allmänna väg eller annan enskild väg måste vara minst 100 meter, därför avräknas alltid 100 meter från den vägsträcka som utmätts.

För mer information:
https://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Landsbygd/Vagsamfalligheter/
 

Anmälan via blankett
Vi rekommenderar dig att använda e-tjänsten vid anmälan.
Det finns även en blankett som du kan fylla i direkt, eller skriva ut och fylla i för hand.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.
 

Kontakt:
Christer Ramström
Planerare på samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun
 E-post: christer.ramstrom@vastervik.se
Telefon: 010-355 71 34

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa