Särskilt driftsbidrag (investeringsbidrag) till statsbidragsberättigade enskilda vägar - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om särskilt driftsbidrag från kommunen till enskilda vägar som även får bidrag från Trafikverket. 

Vägsamfälligheter som får bidrag enligt "Årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar" kan också söka pengar för arbeten av engångskaraktär på vägarna. Det kan exempelvis handla om förstärkningsarbeten och beläggningsarbeten. När arbetet godkänts betalar Trafikverket en del av kostnaden. Vägsamfälligheten kan sedan välja att också ansöka om pengar från kommunen.

Detta bidrag kan också sökas av vägsamfälligheter som ansvarar för:

  • pråmlägen och kajramper i skärgården
  • hållplatser för upphandlad kollektivtrafik och
  • hållplatser för kommunens skärgårdsbåtar för turisttrafik.

När du söker ska du bifoga Trafikverkets beslut om särskilt driftbidrag till din ansökan. Västerviks kommun betalar normalt ut 15 procent av den summa som bidraget från Trafikverket grundas på.

För mer information:
https://www.vastervik.se/Trafik-och-gator/Gator-och-vagar/Vagsamfalligheter/

Anmälan via blankett
Vi rekommenderar dig att använda e-tjänsten vid anmälan.
Det finns även en blankett som du kan fylla i direkt, eller skriva ut och fylla i för hand.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Kontakt:
Christer Ramström
Planerare på samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun
 E-post: christer.ramstrom@vastervik.se
Telefon: 010-355 71 34

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa