Reseersättning vid gymnasiestudier - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om reseersättning för gymnasial utbildning. Du använder e-tjänsten när du är folkbokförd i Västerviks kommun och läser en gymnasial utbildning som ligger mer än sex kilometer från hemmet.
Är du under 18 år så skickar dina vårdnadshavare in ansökan.

Ansökan
Ny ansökan om reseersättning ska skickas in för varje läsår eftersom beslut om ersättning endast gäller för ett läsår i taget.

Meddela om förhållandena ändras
Meddela Västerviks Gymnasium om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder till att villkoren för reseersättningen inte längre uppfylls.

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt Bank-ID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

Reseersättningen utbetalas från Nordea Bank AB. Enklast anmäler du bankkonto på nordea.se/anmalkonto med bank-id, samt avtals-/arbetsgivarnummer 645200. Utbetalas till vårdnadshavare/myndig elev.
Har du inte Bank-ID, kontakta Gymnasiereceptionen:
Telefon: 0490-25 43 00

Anmäl via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Eller lämnas i skolans reception

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa