Busskort vid gymnasiestudier - anmäla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du behov av busskort för att gå en gymnasial utbildning inom eller utanför Västerviks kommun. Du använder e-tjänsten när du är folkbokförd i Västerviks kommun och går eller ska gå en gymnasial utbildning som ligger mer än sex kilometer från hemmet. 

Ny anmälan ska skickas in inför varje läsår eftersom beslut om busskort endast gäller för ett läsår i taget. 

Meddela om förhållandena ändras
Meddela Västerviks Gymnasium om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder till att villkoren för busskort inte längre uppfylls.

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Din anmälan kommer sen att skickas digitalt direkt till handläggare för handläggning. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

Anmäl via blankett
För dig som saknar e-legitimation kan blankett användas. Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Eller lämnas i skolans reception

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa