Manuell utbetalning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som anställd göra ett underlag för manuella utbetalningar. Manuella utbetalningar görs till leverantörer som endast har Bankkontouppgifter på sin faktura, kostnadsersättningar, utlandsbetalningar och det som tidigare betalades ut genom en utanordning.
Vid registrering så måste du ange den person som har rätt att signera utbetalningen. Den som signerar har sedan skyldighet att kontrollera utbetalningen och säkerställa att den är i enlighet med gällande attestreglemente.

Obs! Innan du lägger in ett ärende försäkra dig att om att personen som ska signera betalningen är i tjänst och inte har längre frånvaro som sjukskrivning eller semester. Ärenden som inte signeras inom 14 dagar kommer gallras bort automatiskt.
 
Sparade ärenden som inte skickas in kommer gallras bort efter 90 dagar 

Syftet med tjänsten är att göra en snabbare och säkrare hantering av utbetalningarna.

Undantag som ej ska registreras i denna e-tjänst
Avser utbetalningen tjänster som privatperson utfört till kommunen, har kommunen ett arbetsgivaransvar och är skyldig att redovisa källskatt och betala sociala avgifter. Då ska utbetalning ske genom lönesystemet. 
Personliga utlägg ska främst hanteras genom ett tillägg på lön och inte via denna e-tjänst.
Underlag för utbetalning till personer med skyddad ID

Handläggning
Vi handlägger ärenden varje arbetsdag. Utbetalning kan som tidigast ske nästkommande bankdag vid förutsättning att ärendet är komplett och signerat innan kl. 12. Saknar vi uppgifter eller att det framkommer felaktigheter vid registrering så återkopplar vi i ärendet och handläggningstiden kan där med bli längre.  

Frågor om e-tjänsten

Emma Johansson
ekonomi.kundtjanst@vastervik.se
010-355 47 47

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vastervik.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa