Samarbetssamtal hos Familjerätten - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetssamtal är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning.

Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process for såväl barn som föräldrar.

Om föräldrarna redan tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten.

För att lämna en intresseanmälan behöver båda föräldrarna signera med E-legitimation. Den ena föräldern kan fylla i intresseanmälan, den andra föräldern får sedan ett elektronisk meddelande om att signera intresseanmälan.
 

Läs gärna mer om samarbetssamtalet.

 

Individ- och familjeomsorgen, Familjeenheten
Postadress:
Box 22, 593 21 Västervik
Besöksadress:
Esplanaden 18A, Västervik

Telefon:
010-355 51 33
Telefontid
Måndag - fredag klockan 10.00-15.00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa