Integrationsfrämjande medel för civilsamhället för aktiviteter till ukrainska skyddsbehövande - Ansökningsblankett

LÄS MER

Civilsamhällets ideella föreningar med säte och verksamhet i Västerviks kommun kan söka anslag för integrationsfrämjande medel. Under 2023 till och april 2024 finns 200 tusen kronor att fördela till anslag under perioden. När medel är beviljade till 200 000 kronor så är anslagen nyttjade. Maxbelopp att bevilja är 40 000 kronor per ideell förening under utlysningsperioden.

Primär målgrupp som aktiviteten ska rikta sig till:
• Ukrainska skyddsbehövande, med eller utan beslut utifrån EU:s massflyktsdirektiv.
• Ukrainska skyddsbehövande med vistelseort inom Västerviks kommun.

Sekundär målgrupp som kan delta i aktiviteten är utrikesfödda kommuninnevånare.

Anslag kan ges till aktiviteter som tillexempel är:
• Språkstödjande.
• Arbetslivsinriktade.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik