Miljö - Anmälan enligt miljöbalken

LÄS MER

Ska du starta eller ändra en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska du fylla i denna blankett. Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas, minst sex veckor innan. Även ändring av tillståndspliktig verksamhet kräver anmälan.

Vilka verksamheter som kräver anmälan framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). För mer information se kommunens hemsida under "Miljöfarlig verksamhet”.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

Behandling av personuppgifter
Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge Västerviks kommun behöver dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du kan läsa mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik