Miljö - Anmälan enligt miljöbalken

LÄS MER

Ska du starta eller ändra en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska du fylla i denna blankett. Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas, minst sex veckor innan. Även ändring av tillståndspliktig verksamhet kräver anmälan.

Vilka verksamheter som kräver anmälan framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). För mer information se kommunens hemsida under "Miljöfarlig verksamhet”.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera.

 

Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik