eIDAS + GDPR - Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att vi ska undersöka ditt klagomål måste du först kontakta den som stör och berätta om dina problem. De flesta problem löses redan på det viset.

Om du inte får någon hjälp, kan du skicka in en anmälan till oss.
Vem som helst har rätt att se alla uppgifter i ärendet, du är alltså inte anonym.

Om problemet kan vara en olägenhet enligt miljöbalken, kontaktar vi den som orsakar störningen. Vi skickar även ut innehållet i din anmälan så att den som orsakar störningen får ta del av det du skrivit.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Användes blanketten, så skickas den ifylld till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö- och hälsoskydd
601 81 Norrköping


Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa