Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID. Är ni två som ansöker ska ni båda signera ansökan med e-legitimation.

Första gången du ansöker?
Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd, eller har det gått 3 månader eller mer sedan du ansökte senast.  Då måste du ta kontakt med mottagningen innan du kan skicka in e-ansökan.
Telefonnummer: 0490-255001
måndag-fredag klockan 8.30-9.30 samt torsdag klockan 13.30-14.30

Det här krävs av dig innan du kan få försörjningsstöd
Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Är du sjuk och inte kan arbete, behöver du ta kontakt med sjukvården. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Handläggning
Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, kan vi behandla din ansökan och du kommer få ett beslut inom 14 dagar. På mina sidor kan du följa ditt ärende. All personal har tystnadsplikt.

Ytterligare information om ekonomiskt bistånd hittar du på socialstyrelsens hemsida och på kommunens hemsida.

Vill du hellre kontakta oss per telefon. Då når du oss måndag-fredag klockan 9.00–16.00, lunch mellan klockan 12.00-13.00 på telefonnummer 0490-25 54 00.

Ansökan via blankett
Vill du skicka in dina handlingar eller din blankett per post så skickar du dem portofritt till postadress:

Västerviks kommun
Enheten för Arbete och kompetens
593 80 Västervik

Gör en provberäkning
På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa