Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID. Är ni två som ansöker ska ni båda signera ansökan med e-legitimation.

I e-tjänsten ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter, därför är det bra att du redan innan ser till att du har dem tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så du kan bifoga dem elektroniskt i ansökan. Det går att spara ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du bifoga:

 • Inkomstspecifikationer för de senaste tre månaderna
 • Kontoutdrag från samtliga banker och konton tre månader tillbaka
 • Ekonomisk översikt (kontoöversikt) från de banker du eller ni är kunder i
 • Kontrolluppgifter, utdrag från skattekonto och deklaration från skatteverket
 • Beslut och utbetalningsplan, 3 månader tillbaka från Försäkringskassan
 • Vid arbetslöshet – redovisa din planering med Arbetsförmedlingen och intyg när du skrev in dig på Arbetsförmedlingen
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg, besked om uppsägning och intyg på ansökan om a-kassa
 • Vid sjukdom – aktuellt läkarintyg
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket
 • Hyreskontrakt, hyresavi och kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till
 • Legitimation

Har du ett pågående ärende är det viktigt att du vid varje ansökningstillfälle bifogar

 • Kontoutdrag
 • Kopia på de utgifter du ansöker om
 • Om det har skett förändringar i din planering, som till exempel arbete eller sjukskrivning, behöver du bifoga underlag på detta.

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, kan vi behandla din ansökan och du kommer få ett beslut inom 14 dagar. På mina sidor kan du följa ditt ärende. All personal har tystnadsplikt.

Ytterligare information om ekonomiskt bistånd hittar du på socialstyrelsens hemsida och på kommunens hemsida.

Vill du hellre kontakta oss per telefon så når du oss måndag-fredag klockan 9.00–16.00, lunch mellan klockan 12.00-13.00 på telefonnummer 0490-25 54 00.

 

Ansökan via blankett
Vill du skicka in dina handlingar eller din blankett per post så skickar du dem portofritt till postadress:

Västerviks kommun
Enheten för Arbete och kompetens
593 80 Västervik


Gör en provberäkning
På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa